دسته بندی ها :

فروش آیتم دوتا ۲ کد 990

۲ فروش آيتم دوتا
اسم آیتم : juggernut Arcana
کد فروش :۹۹۰
نوع آيتم :Arcana
اسم هيرو آيتم : juggernut
نوع انتقال : ترید
توضيحات : پول نیاز دارم
قیمت در مارکت : ۱۹۳
قیمت : ۱۶۰

برچسب ها :