دسته بندی ها :

فروش آیتم دوتا ۲ کد 922

۲ فروش آيتم دوتا
اسم آیتم : Manfield Arc Pa
کد فروش :۹۲۲
نوع آيتم :Arcana
اسم هيرو آيتم : Phantom Assasins
نوع انتقال : ترید
توضيحات : Style 2 Full Gem
قیمت در مارکت : ۴۴
قیمت : ۱۷۰۰۰۰

برچسب ها :